1968 skedde det första steget till den sektion vi är idag.

Medlemmarna i N och P län lämnade då Göteborgssektionen.

Ett namnbyte skulle naturligtvis komma till stånd och för många ickeboråsares
förtret blev namnet på den nya sektionen – Boråssektionen.
 
År 2000 kom nästa stora steg då vi och medlemmarna i Halland lämnade varandra
för att bilda våra egna sektioner.

 
Idag heter vi Älvsborgssektionen och har för närvarande cirka 2300 medlemsfamiljer.

Vi driver idag endast en fantastisk camping, strax norr om Varberg i Hallands län har vi Kärradal.