Älvsborgssektionens historia

 


1968
Fram till födelseåret 1968 tillhör caravanare bosatta i N och P län, Göteborgssektionen. Längtan efter att bilda en egen sektion växer sig under några år allt starkare och 1968 klipps navelsträngen av för gott. Vi är 154 medlemmar och vår hemvist är den två år tidigare invigda sommarcampingen Telemarka på Getterön. Några entusiaster arbetar på att få en vintercamping, Bollenkollen, gemensam för O och vår sektion. Denna strävan kröns med framgång. Vi heter nu Boråssektionen, och det kommer att dröja ända fram till 1977 innan namnet N/P blir officiellt.

 

1969
Vid påsktiden drar vi åstad på vår första sällskapsresa. Sex ekipage styr mot Holland där vi upplever en vecka i fin gemenskap.

 

1970
Danska Caravanare besöker oss på Telemarka. Då föds tanken på regelbundna träffar.

 

1971
Vi är på återbesök i Aebeltoft och när vi följande år träffas i Kärralund, Göteborg, är också ett antal norska Caravanare med. DNS är instiftat.

 

1972
På Telemarka har vi ett ståtligt svartbygge, en dans- och samlings-"lokal", som omsorgsfullt göms under vackra presenningar.

 

1974
Telemarka är oss för trångt och ogynnsamma arrendevillkor får oss att förbereda flyttning till Kärradal, som blir vår nya fasta träffpunkt. Vi enas om namnförslaget Västsvenska sektionen men får avslag i Riksstyrelsen.

 

1977
Efter några fina somrar i Kärradal är det dags igen att flytta och vi får ett hörn på Hansagårds camping söder om Falkenberg. I Bollenkollen står våra vagnar i vägen för en ny sträckning av riksväg 40. Efter en liten förflyttning får vi bättre platser och mera ordnade förhållanden. Sektionen beslutar starta en avdelning av CC-ung. Första kursen för E-kort, i sektionens regi, hålls i samarbete med AMU i Halmstad och Borås. Men redan på Telemarkatiden tränades manöverkörning på en uppritad grusplan utanför campingen.

 

1978
Den 1 januari invigs nya Bollenkollen med ny elförsörjning, vatten och toaletter, torkrum med mera. Vi firar 10-årsjubileum och slår ihop det med DNS-träff på Hansagård. En (om uttrycket tillåts) lustighet från -78: Någon vän av ordning efterlyser på sektionsmöte en festregel, som skall göra klart, att vi inte behöver klä oss i kavaj, slips och nypressade byxor, när vi samlas till fest! I samband med FICC i Jönköping bildas Caravan Club Radio Team. CCRT som skall arbeta för att, med hjälp av PR-radion, kunna öka säkerheten på vägar och campingplatser. Som i många andra sammanhang tar N/P-sektionen snabbt en tätplats vad gäller intresse och anslutning.

 

1979
Hansagård. En villavagn köps in. Den utrustas av lägerkommittén och tjänar som förrådsutrymme/samlingslokal. Lägerbasen får för första gången direkttelefon.

 

1980
Vi flyttar till Olofsbo camping norr om Falkenberg.

 

1981
Vintercampingen Bollenkollen får en ny och större samlingslokal inrymd i en barack, som blivit över från ett bygge.

 

1983
Vi fyller 15 år och firar det enkelt och sparsamt i samband med höstmötet då vi också uppmärksammar att Caravan Club har hela 25 år på nacken – eller ska vi säga snigelskalet.

 

1984
Efter många års förberedelsearbete kommer en sommarcamping i Kärradal att bli verklighet. Många bistra vindar har blåst, grannar till vår tilltänkta plats har överklagat i olika omgångar, men Varbergs kommun är hela tiden på vår sida och helgen efter påsk sätter vi spaden i jorden.

 

1985
Saxat ur NP-nytt 1985:3:
”Midsommar 1985 blev för NP-sektionens vidkommande en helg som väl aldrig kommer att falla i glömska. Då invigdes nämligen sektionens första egna sommarcamping, Kärradal. Där låg den i all sin prakt som ett monument över många, långa års svett och möda och som ett bevis på vad medlemmars självuppoffrande arbete kan leda till”.
(Den ideella arbetsinsatsen uppgår till cirka 8 000 arbetstimmar före invigningen). Invigningstal, flaggan i topp, kaffe och tårta, dansuppvisning, gratulationer och jättefyrverkeri avlöser varandra. Detta år får vi första numret av sektionens eget informationsblad, NP-nytt, i våra brevlådor.

 

1986
Kärradal utökas med 30 platser till 110. Kinna Husvagnsservice skänker sektionen en husvagn att användas bland annat som övningsvagn vid manöverkörning. Av en byggmästare i Varberg hyrs en barack åt ungdomssektionen.

 

1988
Under Kristi himmelsfärdshelgen är vi värdar för årets Riksting ”Knalletinget” på Saltemads camping i Borås. Sektionens 20-årsjubileum firas på Kärradal på midsommardagen.

 

1989
Sektionen beslutar om ytterligare utbyggnad av Kärradal, samt utökad servicebyggnad och samlingslokal.

 

1990
Planeringen för nybyggnaden på Kärradal fortskrider. Bollenkollen är stängd.

 

1991
I slutet av september läggs grunden till vår nya byggnad på Kärradal. Bollenkollen öppnas igen i NP-sektionens regi, efter samråd med O-sektionen.

 

1992
När Kärradal detta år öppnar står vår nya byggnad klar. För första gången bärs vårt eget standar vid invigningen av årets ting i Norrköping. I slutet av året föreslås att vi ensamma tar över ansvaret för vintercampingen Bollenkollen, och ett mycket generöst erbjudande från O-sektionen gör oss till ägare av Bollenkollen.

 

1993
Sektionens 25-årsjubileum firas på Nöjesparken i Varberg. På Kärradal är alla säsongsplatser fullbokade.
Bollenkollen har ett 20 tal vagnar på eftersäsong.

 

1994
Rikstinget hålls i Ånnaboda. CCRT byter namn från Caravan Club Radio Team till Caravan Club Räddnings Team eftersom sjukvård och brand ingår i verksamheten. Trafiksidan har haft ett bra år, inte mindre än 11-BE kort.
Byggnadsnämnden i Varbergs kommun antar förslaget till detaljplan för utvidgning av det befintliga campingområdet på Kärradal. På Bollenkollen genomförs en smärre renovering. NP-Nytt fyller 10 år.

 

1995
10-årsjubileum på Kärradal firas på midsommardagen. Nationella ungdomsträffen arrangeras av sektionen. Camp Bollenkollen överlämnas till Göte Gustavsson i maj månad. Trots detta är våra medlemmar trogna Bollenkollen, cirka 20 vagnar har säsong denna vinter.

 

1996
På Kärradal har en del reparationer utförts, campingen har varit fullbokad hela säsongen.

 

1998
Vid årsmötet på Galejan i Halmstad firas sektionens 30-årsjubileum. Samma år firar Caravan Club 40-årsjubileum i Örebro på Gustavsviks camping. En ny receptionsbyggnad och nya dansbanan på Kärradal blir klar. Ett antal ungdomar medverkar på Nationella ungdomsträffen i Idre.

 

1999
Året då N (Halland) vill bli en egen sektion. På Rikstinget i Falun tas motionen och delning sker till årskiftet. Årsmöte i Nossebro och höstmötet i Getinge. Antalet medlemmar är 1605. DNS hålls på Tångahed i Vårgårda. CC-ung får den gamla receptionen som sin egen lokal. En riktig grisfest anordnas i september.

 

2000
Sektionens nya namn är Älvsborgssektionen, vi får också ett nytt standar som vi stolta bär på Rikstinget. Årsmöte i Dalstorp och höstmöte i Särö. På höstmötet underhåller Triple & Touch. Antalet medlemmar är 1158.
På Kärradal bildas en förvaltningskommitté. En ny dataanläggning samt kontokortsterminal införskaffas till receptionen. För barnen har lekplatsen gjorts i ordning. Duschutrymmena i gamla (västra) servicebyggnaden kaklas.

 

2001
Årsmöte i Eggvena och höstmöte i Ulricehamn. Antalet medlemmar är 1243. Gamla (västra) servicebyggnaden renoveras och tilläggsisoleras. Diskutrymmet får en diskmaskin och en tillbyggnad för ny tvättstuga påbörjas. Ungdomarna får en ny lokal. Upgradering av elen till 10A påbörjas.

 

2002
Årsmöte på Aranäsgården och höstmöte i Grästorp. Sektionen genomför NCT på Tjolöholm tillsammans med Göteborgssektionen. 850 ekipage kom. Sektionen bildar en träffkommitté ”Sesam”. Det planteras en ny häck mot granncampingen. Upprustning av lekplatsen. Sektionen startar en egen hemsida. Ombyggnad av puben påbörjas.

 

2003
Årsmöte i Ullared och höstmöte i Borås. Sektionen har 1382 medlemmar. DNS-träff i Halden. Älvsborgssektionen firar 35-årsjubileum i samband med höstmötet på Saltemad. Sektionen har haft förhandlingar med Skotteksgården i Ulricehamn angående arrendeavtal, men det har lagts på is tills vidare.
Kärradal
Ny infart till campingen anläggs. Köket vid ”gräddhyllan” samt tvättstugan är färdiga. Bygglov beviljat för utbyggnad av samlingslokalen. Ny ansökan till byggnadsnämnden i Varberg om att tillfälligt utöka med 14 platser på fotbollsplanen.
Lekplatsen har EU-anpassats.
Lassalyckan
Sektionen lämnar in intresseanmälan till Ulricehamns kommun om att få anlägga en camping på Lassalyckan.

 

2004
Årsmöte i Ullared och höstmöte på Lassalyckans friluftagård. Antalet medlemmar är 1430. Älvsborgssektionen har för första gången en monter på Elmia-mässan.
Kärradal
Byggnadsnämnden i Varberg avslår det tidigare sökta bygglovet om utökning av platser med motiveringen att ny detaljplan måste upprättas. På ”gräddhyllan” läggs avlopp, vattenledningar och elanslutningar ut. Nytt bokningssystem installeras. Ny fotbollsplan anläggs på det utökade arrendeområdet. CC-ung har varit mycket aktiva under året.
Lassalyckan
Sektionen får ett positivt besked från Ulricehamns kommun att anlägga campingplats på Lassalyckan. På årsmötet får styrelsen förtroende att arbeta vidare, för att på höstmötet presentera detaljerade planer och budget. På höstmötet ger mötet styrelsen förtroende att inledningsvis disponera en budget på 2,5 miljoner kronor för köp av fastighet bestående av tre hus, samt påbörja anläggning av en campingplats. Cirka 10 vagnar tillbringar vintern på Lassalyckan.

 

2005
Årsmöte i Horred och höstmöte på Kärradal. Antalet medlemmar är 1537. Årets DNS-träff påLygnareds camping i Alingsås. Håkan Jonsson från Älvsborgssektionen blir Carambamästare.
Kärradal
Campingen firar 20-årsjubileum. Inglasning och tak på ”bryggan” vid samlingslokalen. TerraCCen blir namnet.
Receptionen byggs ut med bland annat ett internetcafé. Räddningstjänsten i Varberg kommer för att informera om förebyggande av brand och brandbekämpning. Nya boulebanor byggs. Ett nytt system av städmateriel börjar användas.
Lassalyckan
I tre etager ligger nu 30 platser klara, man räknar med att 60 platser skall vara klara till kommande säsong. Alla platser har elmätare och 16A. Villan på fastigheten fungerar som samlingslokal och servicehus, i väntan på att intilliggande byggnad skall bli klar. Tillträde till fastigheten 1 maj. För första gången firas midsommar på Lassalyckan med 11 ekipage. Till nyårsfirandet har 50 personer anmält sig.

 

2006
Årsmöte i Ullared och höstmöte i Grästorp. Antalet medlemmar är 1593. DNS-träffen i Aremark, Norge. NCT-träff i Jönköping.
Kärradal
På sektionens höstmöte beslutas att installera elmätare på samtliga platser. Öppningen av campingen försenas på grund av dåligt väder. Ny verktygsbod byggs. 75 medlemmar står på kö för säsongsplats. Minisniglarna för den yngre generationen drar igång.
Lassalyckan
Vintersäsongen har varit fulltecknad. Arbetet pågår med att färdigställa servicehuset. Tvättstuga och diskutrymme är klara. I Villan har en varmvattenberedare, luftvärmepumpar samt branddörr installerats. Dränering och ny gräsmatta vid Villan. Det finns nu 75 platser.

 

2007
På Rikstinget i Norrtälje beslutas att det fr o m 2008 endast kommer att hållas årsmöte, vilket förläggs på våren. Årsmöte i Alafors och höstmöte i Ullared. Antalet medlemmar är 1678. Det finns nu möjligheter att även köra husbil på manöverkörningen. DNS-träff i Skagen, Danmark med totalt 25 ekipage.
Kärradal
Vid säsongsöppningen är installationen av elmätare klar. En tromb sliter sönder ett flertal tält samt orsakar skador på husvagnar. Diskplats utomhus vid östra servicebyggnaden. Investering i en ny åkgräsklippare. På TerraCCen sätts ljudabsorberande plattor upp i taket samt mörkläggningsgardiner för fönstren.
Lassalyckan
Vintersäsongen fulltecknad. Servicehuset har genomgått en stor förvandling med bland annat ny ventilation. Herrduscharna är klara. Ett nytt tak på Villan är klart före jul. Garaget får nytt tak och ny panel. Det finns en kölista för vintern på 15 medlemmar.

 

2008
Sektionens 40-årsjubileum firas på Åkulla friluftsgård. Årsmöte i Källsjö bygdegård. Antalet medlemmar är 1993. DNS-träff på Lassalyckan med 26 deltagande ekipage.
Kärradal
Även i år drabbads campingen av en rejäl storm samt en tromb. Toaletterna i västra servicebyggnaden målas om. Vintergröna, marktäckande buskar planteras bakom återvinningsplatsen. Ett flertal nya träd planteras. Dränering av området bredvid/bakom maskingaraget. Nya bord och bänkar införskaffas till TerraCCen. Ny materialplats för jord och flis iordningställs vid infarten. Puben får serveringstillstånd av öl och vin.
Lassalyckan
Bastun är klar. Alla byggnader har målats om. Ny plåt på servicebyggnadens tak, så nu är den helt klar. Skjul för bastuveden byggs. Damduscharna är klara.

 

2009
Årsmöte i Ullared. Antalet medlemmar är 2011. Rikstinget hålls på Saltemads camping i Borås. DNS-träff på Rakkestad camping, Norge. Start för E-kortsutbildning i sektionen. Första ”mingel med styrelsen” hålls på Sesams höstträff i Nygård.
Kärradal
Inköp av 20-fots container för användning som förråd. Skyddsnät har satts upp vid fotbollsplanen. Tömt Ladan samt sagt upp hyreskontraktet.
Lassalyckan
Sommargäster från både Norge, Danmark, Tyskland och Holland har hittat hit. Nya rännor sätts upp på Villan. Soliferklubben har Luciaträff på Lassalyckan.

 

2010
Årsmöte i Ullared. Antalet medlemmar är 2228. DNS-träff på Sindal Camping, Danmark. Hjärtstartare köps in till båda campingarna. Sektionen får 8 arbetsbodar mot att de transporteras bort från nuvarande plats. En 5-årig verksamhetsplan sammanställs.
Kärradal
Solvärme installeras i servicebyggnaderna. Puben målas om och får nytt namn; CabbyCCen. Heldagsaktivitet som avslutas med grisfest med mer än 200 deltagare. Numera kan man via Telias Homerun surfa med datorn från varje plats. Ljustavla med info om campingen sätts upp på receptionsbyggnaden. Lämnat in underlag till Varbergs kommun avseende utbyggnad av campingen. Stor grisfest med underhållning av Börje Bappelsin.
Lassalyckan
Villan säljs den 9 juli. Nya ägarna flyttar in 1 november. Fem av arbetsbodarna flyttas hit för att bli ny samlingslokal och reception. Bodarna har av de boende på campingen döpts till CClottet.

 

2011
Årsmöte i Trollhättan. Antal medlemmar 2270. DNS-träff i Trollhättan.
Kärradal
Den gamla dansbanan bakom receptionen rivs. Förvaltningskontoret i receptionsbyggnaden görs om till gästrum. Lysrör byts till lågenergi och toaletterna blir snålspolande. På platserna med låga nummer byts gamla rör och vattenkranar ut.
Lassalyckan
Ljustavla med info om campingen sätts upp. CCslottet börjar rustas upp. Handikappramp med altan byggs. Luftvärmepump installeras. Ny redskapsbod byggs. Ny infart anläggs.

 

2012
Årsmöte i Ullared. Antal medlemmar 2251. DNS-träff i Fredrikstad, Norge.
Kärradal
I Västra servicebyggnaden totalrenoveras duschutrymmena och en ny handikapptoalett byggs. Till denna byggnad flyttar även förvaltningskontoret. Väderskydd uppsatt på dansbanan.
Lassalyckan
Fasadskivor har satts på grunden på CClottet. Iordningställt en lekplats. Satt upp bom vid övre infarten. Nytt bastuaggregat installerat. Lagt stenplattor runt husen.

 

2013
Årsmöte på Kärradal. Antal medlemmar 2202. DNS-träff i Ålborg, Danmark.
Kärradal
Ännu ett uthyrningsrum är klart. Nytt nyckelsystem installerat. Ytan under studsmattan förses med mjukmattor. Gjort ny utslagsvask vid plåtskjulet.
Lassalyckan
CClottet har fått ny kyl och frys samt akustikplattor uppsatta taket. Receptionen har renoverats. Lagt stenplattor runt husen.

 

2014
Årsmöte på Skotteks Camping i Ulricehamn. Antal medlemmar 2162. DNS-träff på Lassalyckan. Sektionstidningen ÄvsborgsNytt läggs ner.
Kärradal
Samtliga ytterdörrar byts ut. Receptionen blir renoverad och får ny altan samt handikappramp på framsidan. Ny häck planteras på fotbollsplanen mot granncampingen. Ny häck planteras mot kolonin. Nytt trädäck utanför uthyrningsrummen. Många rabatter anläggs och blommor i krukor ställs ut.
Lassalyckan
Underhållit anläggningen.

 

2015
Årsmöte på Kärradal. Antal medlemmar 2121. DNS-träff i Halden.
Kärradal
Nytt bokningsprogram installerat i receptionen. Påbörjar arbete med att installera wifi på campingen. Fast avlopp har erbjudits till säsongsplatserna mot en mindre anslutningsavgift. Utbyggnaden med fler toaletter i Västra servicebyggnaden klar. Ny handikappramp, nytt trägolv samt staket är byggt på baksidan på Östra servicebyggnaden. Där har även anlagts nya planteringar.

Lassalyckan
Detta var sista året för Lassalyckan i Caravan Clubs regi. Campingen såld till Sporthotellet i Ulricehamn.

 

2016
Årsmöte hölls den 17 april på Kärradal. Den 31 december 2016 var antalet medlemsfamiljer 2152.

Kärradal
Wifi installerades under säsongen och bättre belysning monterades vid häcken utmed Liabovägen och intilliggande platser och boulebanan.

Kärradal hade kontroll från tillståndsenheten, miljö och hälsoskydd samt brandinspektion och samtliga kontroller var utan anmärkning. Det installerades en luftvärmepump och golvet tilläggsisolerades på Terraccen.