Styrelsemöten 2017

Datum

Sammanfattning av mötesprotokoll

Januari 15 Styrelsemöte 15 januari
Februari 6 Styrelsemote 6 februari
Februari 27 Styrelsemöte 27 februari
April 2 Styrelsemöte 2 april
April (Årsmöte) 16 Årsmöteshandlingar 2017
Maj 7 Styrelsemöte 7 maj
Maj 24-28  Rikstinget i Simrishamn
Juni 20 Styrelsemöte 20 juni
Juli -  
Augusti -
September 3 Styrelsemöte 3 september
Oktober 11 Styrelsemöte 11 oktober
November 5 Styrelsemöte  5 november
December 3 Styrelsemöte 11 december

 

Styrelsemöten 2016

Datum

Sammanfattning av mötesprotokoll

Januari 23 Styrelsemöte 23 januari
Februari -  
Mars 8 Styrelsemöte 8 mars
April 3 Styrelsemöte 3 april
April (Årsmöte) 17 Årsmöteshandlingar
Maj 1 Styrelsemöte 1 maj
Maj 5-8 RP Möte
Juni - Styrelsemöte 12 juni
Juli 3 -
Augusti 7 Styrelsemöte 7 augusti
September 4 Styrelsemöte 4 september
Oktober 2 Styrelsemöte 2 oktober
November 6 Styrelsemöte 6 november
December 4 Styrelsemöte 4 december

 

Styrelsemöten 2015

Datum

Sammanfattning av mötesprotokoll

Januari 18 Styrelsemöte 18 januari
Februari 08 Styrelsemöte 8 februari
Mars 29 Styrelsemöte 29 mars
April (Årsmöte) 26 Årsmöte 26 april samt Årsmöteshandlingar
Maj 13-17 Riksting
Maj 29 Styrelsemöte 29 maj
Juni    
Juli 05 Styrelsemöte 5 juli
Augusti 30 Styrelsemöte 30 augusti
September 27 Styrelsemöte 27 september
Oktober 25 Styrelsemöte 25 oktober
November 29 Styrelsemöte 29 november
December