ORGANISATION

Kommittén fungerar under aktiviteter i Caravan Club:s centrala organisation.

Kommittén består normalt av fem medlemmar som väljs på informationsmöte/årsmöte vid

årets klubbmästerskap. Inom kommittén väljs en sammankallande.

En bra geografisk fördelning av medlemmarna är att föredra.


En valberedning som består av tre personer lämnar förslag till informationsmötet på nya

medlemmar.

Behöver valberedningen kompletteras med nya ledamöter väljs dessa på informationsmötet

på förslag från deltagarna.

SYFTEN-MÅLSÄTTNING

Kommitténs uppgift är att planera och delvis genomföra den föreslagna verksamheten med
golfträffar på olika platser och med ett varierande utbud av tävlingar som skall passa så många som möjligt vid varje tillfälle.

Kommittén förväntar sig att golfande CC-medlemmar ställer upp och tar på sig de uppgifter
som erfordras för att spelprogrammet skall kunna genomföras dels självständigt och dels tillsammans med kommittén eller dess enskilda medlemmar.

Valda kommittéledamöter är prioriterade att deltaga i årets aktiviteter.
 
Mats

Mats Frost, Skinnskatteberg

Mobil: 0723-043008

E-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

   
Ingalill

Inga-Lill Johansson Skivarp

Mobil: 0708-741506

E-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Torgny Torgny Widing, Svenljunga
Mobil:  0739-733 099     
E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
   
Goran small Göran Aspenberg, Sollentuna     
Mobil: 0706-803861
E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Maggan K

Margareta Kindbom, Lekeryd

Mobil: 0706-835916 

E-post:
margaretDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

   
 Per 3

Per Persson

Mobil: 0736-859515

E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

   
Valberedning      
 

Britt-Mari Aspenberg, Sollentuna

Mobil: 0705-547772

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

   
 

Gunilla Annerbratt-Andrén, Torslanda

Mobil: 0707-791385

E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.