Bingo med Knytis

Bingo med Knytis

18 nov 2017 00:00

(Spara till cal)

Borensängs camping

Bingo med Knytis i Snäckan

Bingon startar kl 17.00 i snäckan och därefter blir det knytis.

Välkomna