Disco CC ung

Disco CC ung

20 jul 2017 18:00 - 19:30

(Spara till cal)

CC Olofsbo

Disco CCung kl 18:0 - 19,30

till försäljning , dricka 10kr festis 5 kr 

poppcorn,chips o godis mellan 1kr till5kr