Gasoltäthetstest

Gasoltäthetstest

20 maj 2017 00:00

(Spara till cal)

Hassela Camping

OBS! Preliminärt datum.
 
Campar du säkert med din husvagn och husbil? För din egen säkerhet bör du göra en gasoltäthetstest. Sundsvallssektionen ordnar ett sådant på Hassela Camping till en billig penning. Anmälan och tid meddelas senare.