Musikquiz

Musikquiz

18 jul 2017 20:00

(Spara till cal)

CC Olofsbo

Musikquiz kl 20:00

till försäljning korv o bröd 10kr kaffe 5 kr

dricka 10kr poppkorn 5kr

lotteri 5kr lotten fiskedamm 20kr