Surströmming

Surströmming

19 aug 2017 17:00

(Spara till cal)

Hassela camping vid snigelstugan (samlingsstugan)

Välkommen till årets surströmmingsfest. Anmälan görs till campingtelefonen på 073-810 81 87.

Sista anmälan är 14 augusti.

Välkommen!