Grunden för verksamheten är ett aktivt fritids- och friluftsliv med många aktiviteter, en omfattande träffverksamhet, utbildningar, teknisk rådgivning m m. Stora resurser satsas även på att förbättra trafiksäkerheten och att utveckla campinglivet samt ett stort miljöengagemang där vår egen och den kommande generationens livsmiljö sätts i fokus.