ljus webbenOkontrollerad brand är sannolikt en av de värsta fasorna som vi kan råka ut för i husvagn och husbil. Nästan alla bränder börjar med en liten låga som får en okontrollerad utveckling.


Många tillbud och utvecklade bränder kan vi undvika genom att iaktta viss försiktighet. En av de vanligaste orsakerna till att ljus orsakar brand är att man glömmer bort tända ljus eller att de stått för nära något brännbart. Och kan värmeljus explodera? Sannolikt inte, brandrisken ökar om man placerar de på fel sätt.

Om flera värmeljus placeras tätt kan strålningsvärmen bli så hög att stearinångorna och stearinen från närliggande ljus antänds. I vissa fall har man också konstaterat att ljusen skvätt ljusmassa på grund av orent stearin, ljusmassan har innehållit vatten.

Här kommer några grundläggande råd:
- Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt

- Använd alltid stadiga ljushållare, placera inte värmeljus för tätt på någon bricka, det bör vara minst 10 centimeter mellan varje ljus.

- Montera brandvarnare både i campingfordonets bodel och i förekommande fall även i yttertältet

- Placera ut minst en brandfilt på ett lätttillgängligt ställe, placera helst en brandfilt i campingfordonets bodel men också en brandfilt i yttertältet om du har ett sådant uppe.

- Ha en brandsläckare av typen pulversläckare i husvagnen eller husbilen. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper, det vill säga för brand i trä, vätskor och gaser

Avslutningsvis ska vi inte bortse från att använda elektriska ljus, det är kanske inte samma mysfaktor” men i rätt sammanhang kan de mycket väl ersätta levande ljus.Mats Berndtzon
Trafik, teknik & säkerhet