Sektionen bildades 1960 och hade från början namnet Göteborgssektionen.
Numera omfattar sektionen både Göteborg och Bohuslän och har därefter bytt namn till O-sektionen efter de gamla länsbeteckningarna.