ordf1

I helgen 10-12 november var det ordförandekonferens i Stockholm.

Samtliga 18 sektioner var representerade, även valberedningen från Riks 
och RS-styrelsen var med.

Arbetet med vår verksamhetsmodell och handlingsplan fortskrider enligt 
planerna.

Många bra tips kom fram, vi fick bl a en inblick i hur de har 
organiserat sig inom KLM-sektionen.

ordf3

Magnus Ahlbeck från KLM 

orf 2

Delar av Riks valberedning

Text och foto Mona Sjönnerhem