valb 1

Helgen den 18-19 november var det kurs för sektionernas valberedare i Stockholm.Det var 23 deltagare från våra sektioner samt 3st från Riks valberedning Från Halland deltog Rune,Michael och Christer, kursledare var Emil Lindholm Riks.

Kursen var mycket givande, vi arbetade med syftet med en valberedning och stadgar. Funktionsbeskrivningar, gruppen/styrelsen, planeringsåret för envalberedning, budgetering och årsmötet.

En mycket givande utbildning som alla valberedare skulle gå på och vilken stor betydelse valberedningen har i en sektionsorganisation.

valb2

 

 vb1

 

 

 

valb4

Ett stort tack till Emil Lindholm för en bra genomförd kurs/utbildning.

Text o foto Christer Niklasson