nctbild

Norska Bobil Caravan Club Vestfold och Buskkerud är arrangörer för denna träff.

Bild över träffområdet Dyrskuplassen  i Seljord där ca.500 ekipage är samlade.

Bilden är tagen av Christer Niklasson från N sektionen.

 

 

ryktet gar2Styrelsen har inte fått någon fråga om att ta över granncampingen.

Vi kommer att även i fortsttningen fokusera på vår egen camping,

driva och utveckla den i en positiv anda.

Olofsbo 2016-05-19

Styrelsen

 

 

Sondremark från ovan 2En fin dag på Ivön /Söndemark bilden har Kjell Olsson tagit med sin drönare.

Mona Sjönnerhem och Christer Niklasson representerade Hallandssektionen på Ivön där åretsRP möte var

klubba1

Kallelse till extra årsmöte med Hallandssektionen
Då vi vid ordinarie årsmöte inte fick fram något förslag på ny ordförande till sektionen och att revisorerna har avgått med omedelbar verkan skall vi enligt stadgarna utlysa ett extra årsmöte.
Det kommer att bli den 15/5-2016
Valberedningen önskar in nomineringar på:
1 Ordförande fyllnadsval 1år.
1 Revisor på 1 år.
1 Revisor på 2 år
1 personlig ersättare på 1 år
1 personlig ersättare på 2 år

 

Valkurs web

 

Det har varit kurs för sektionernas valberedare i Stockholm. Från Hallands sektionen deltog

Per-Olof Skoog och Agne Svensson.