Tillbaka till första sidan

1998 var ett år som går till historien, det var då det började efter brytning med NP – sektionen och Hallandssektionen kom till. Vid ett möte på Norrvikens camping hölls ett stormöte med medlemmar från Halland om att bilda en egen sektion, vilket så gjordes men till en interims- styrelse med ett nittio tal närvarande.

 Vi gjorde en skrivelse till Riksstyrelsen  om att få bilda en egen sektion, och i samband med detta togs frågan upp på ett möte som var kallat till, om det var mötets mening att vi skulle ha en egen sektion, och det beslutades enhälligt att så skulle bli och på riksmötet 2000 godkändes vi av riksstämman att bli en sektion under namnet Hallandssektionen och Caravan flaggan överlämnades av dåvarande Riks – ordföranden Stig Stenberg och önskade oss lycka till.


Bild12000
Vid nästa möte i den nybildade sektionen, vilket var årsmöte, valdes styrelse, valberedning, som nu skulle börja sitt arbete. Man var inte sen, utan även en campingkommitté blev utsedd att börja sitt arbete och det första man tog tag i var att söka efter lämplig plats för en egen campingplats. Och detta var inte det lättaste att finna, men först kom ju Ätran upp på tapeten men som många idag vet skulle blivit en dyr investering och kanske något fel läge, vår blivande camping skulle ju ligga vid havet. Ett  tio tal platser undersöktes utav kommittén En medlem ringde och talade om att det finns mark till salu i Olofsbo, varpå vi kontaktade markägaren, och samtidigt kallades kommittén till möte. Vi blev då erbjudna att köpa marken i Olofsbo. Styrelsemöte samt ett årsmöte skulle hållas och beslut om godkännande fattades, att köp skulle göras. När detta var i sin ordning kunde vi börja arbeta vidare och låta vår dröm gå i uppfyllelse, men mycket kvarstod.

 Campingen fick namnet Caravan Club Olofsbo med 149 platser 12 x 12 m. Med ekonomibyggnad, hygienbyggnad, klubblokal, reception som stod färdig 2005 för invigning av Riks - ordföranden Bill – Arne Andersson, samt RS styrelse.

 Bild1

Första spadtaget tog Hasse Alexandersson