limit

Transportstyrelsen gjorde en sammanställning år 2008.
Så här såg det ut då:

PBII-4