FMC nr 1 2017

Fritidsmagasinet Caravan nummer 1/2017 utgavs den 9 februari. De som ännu inte har fått sin tidning med posten kan avvakta ett par dagar då leveransen till posten försenades från tryckeriet.

Tryckfelsnisse har även varit igång - på korsordssidan. Senaste datum för inlämnning är den 20 februari.