riksordforande

Vid Caravan Clubs riksting den 27 maj valdes Börje Svärdström, tidigare ordförande för Caravan Club Dalasektion, till ny riksordförande på två år.


Börje efterträder Sven Hansson som suttit i ledningen för föreningen de senaste två mandatperioderna. Sven skötte dessutom ordförandeuppdraget även hösten 2012, innan han formellt valdes, vid rikstinget i Orsa år 2013.

En utförligare presentation av Börje Svärdström, till vänster på bilden, kommer i Fritidsmagasinet Caravan nr 4.