Att tänka på innan resan börjar!

Vem behöver BE-kort?

BE-behörigheten är bara aktuell när man vill koppla en släpvagn till personbil eller lätt lastbil. Då måste men ta reda på om släpvagnen räknas som lätt eller tung. För lätt släpvagn räcker B-behörigheten men för tung släpvagn krävs BE-behörighet.

Vad är ett lätt släpfordon?

1. Släpfordon vars totalvikt är 750 kg eller lägre räknas alltid som lätta.
2. Även släpfordon med totalvikt över 750 kg räknas som lätta, men då måste två villkor uppfyllas samtidigt. 
    a) Släpets totalvikt får inte vara högre än dragfordonets tjänstevikt.
    b) Släpets och dragfordonets sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3,5 ton.

Vad är tjänstevikt?

Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt driftfärdigt skick. I tjänstevikten ingår fordonets reservhjul och verktyg, full tank, smörjolja och kylvätska samt föraren beräknad till 70 kg.

Vad är maxlast?

Den största mängd gods och/eller det största antal passagerare som fordonet är inrättat för.

Vad är totalvikt?

Fordonets tjänstevikt plus maxlast.

Kontroll efter hopkoppling: När du kopplat samman bil och släp skall du alltid kontrollera följande, innan du börjar köra: 

att
kulkopplingen låsmekanism har slagit till ordentligt. Glöm inte att kopplingshandtaget på somliga släpvagnar säkras med en sprint eller hänglås.
att katastrofbromsens wire är fäst i dragbilen på ett riktigt sätt.
att släpets belysning, stoppljus och blinkers fungerar.
att släpets färdbroms fungerar.
att parkeringsbromsen är lossad.
att inga kablar eller wirar släpar på marken.
att stödbenen är upphissade och låsta.
att löstagbara eller utskjutande delar på släpet är fastsatta respektive infällda.
att alla dörrar, lämmar och luckor är ordentligt stängda och låsta.
att kultrycket är det rätta.