Caravan Club Ånnaboda familjecamping Jag har idag haft förnyad kontakt med ansvariga inom Branäsgruppen angående Ånnaboda familjecamping.De kommer att återkomma till styrelsen inom kort med förslag på tidpunkt för ett sammanträffande. Jag har meddelat att vi önskar samtal kring om de avser att erbjuda helårsplatser eller inte, när de tar över efter Caravan Club Örebrosektionen. Hur de ställer sig till att börja ”verka” på campingplatsen före den 30 september 2016, då vårt avtal går ut. Branäsgruppen meddelar återigen idag, liksom de tidigare meddelat att de inte har för avsikt att förlänga något avtal med Caravan Club, vare sig för hela eller delar av campingplatsen, den ”dörren” är fortfarande helt stängd. Ytterligare information kommer att delges Er alla så fort det planerade mötet ägt rum. Styrelsen utsåg vid sammanträde 27 april 2014, Lars Stenevang att på styrelsens uppdrag ansvara för driften av Ånnaboda familjecamping. Caravan Club Klacken familjecamping Angående ”Klacken” har vi fört samtal kring i första läget ett 40-tal platser på nedre området, med avsikt att all campingverksamhet vid anläggningen arrenderas av Caravan Club Örebrosektionen. Läs gärna mer på våra facebooksidor. Ni får givetvis även gärna kontakta mig, så får ni svar direkt vad som är på gång, istället för att det ska bli spekulationer och ryktesspridning Med vänliga hälsningar Håkan Söderman Ordförande Caravan Club Örebrosektionen
Tyvärr måste jag meddela er att gårdagens förhandlingar inte förde oss närmare någon lösning gällande Ånnaboda familjecamping. Representanterna för förra ägaren, Kilsbergen konferens och lodge vidhåller sin mycket snäva tolkning av avtalet, vilket vi givetvis inte kan hålla med om. Under de förutsättningarna, som de menar ska ha fällt när avtalet tecknades, hade aldrig Caravan Club ingått något avtal överhuvudtaget. Vi kommer nu specificera våra lämnade uppgifter mer, enligt deras önskemål, för att de ska återkomma med nytt bud. Detta bl.a. med anledning till att de helt missat vår rätt till ersättning för nedlagt arbete. Det mest troliga är dock att ärendet kommer att gå till förlikningsförhandling i arrendenämnden.

Om ni har några frågor är ni välkomna att ringa 0585-12252 eller skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hälsningar

Håkan Söderman
Ordförande
Caravan Club Örebrosektionen
I dag, fredag 14 mars träffas sektionens ordförande, Håkan Söderman samt campingansvarig för Ånnaboda, Kjell Johansson tillsammans med vårt juridiska ombud. Representanter för förra ägaren av Kilsbergen konferens och lodge, för en första skarp förhandling gällande ersättningar i samband med uppsägning och krav på avflyttning.  Jag kommer att rapportera här på sektionens hemsida senare under dagen hur dessa förhandlingar gått, samt om vi kommit till någon form av förlikning eller annan överenskommelse.

Håkan Söderman
Ordförande
Caravan Club  Örebrosektionen
Efter träff med representanter för Örebro kommun måste jag meddela att vi inte kan räkna med Suttarboda friluftsgård som alternativ för en ny campingplats inom Örebro sektionen. Enligt uppgift har den politiska majoriteten i Örebro kommun andra planer för anläggningen i framtiden.

För ytterligare information är ni välkomna att kontakt mig via telefon 0585-48948 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
BilLördagen den 29.3 kl.10.00 på Kilsbergen Lodge i Ånnaboda är det utbildning för körkort B96 Utbildare är Sven-Gunnar Wahlin Kursen innehåller både teori och praktik. Uppkörning får varje deltagare ordna själv. Det är bra om de som har egna kärror tar med dem. Utbildningen är kostandsfri för CCmedlemmar i Örebro sektionen Vi bjuder på kaffe men lunch får ni ordna (finns att köpa) själva Anmälan senast 16.3 till Lars Stenevang Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.