Sektionen bildades juni 1962,  i samband med en medlemsträff och årsmöte i Vadstena med dåvarande Östsvenska sektionen av Caravan Club of Sweden.
Den Östsvenska sektionen föreslogs då delas i en Smålandssektion och en Östgötasektion skälet till detta förslag grundades i den geografiska långsträcktheten och långa avstånd till styrelsemöten och andra gemensamma aktiviteter.
Efter godkännande av riksstyrelsen hölls det första årsmötet vid Oknö camping utanför Mönsterås.
Fr.o.m 1966-01-01 delades den Östsvenska sektionen i Smålands- och Östgötasektionen.

Sektionens första camping blev Nordanskogs camping i Arkösund 1965. Campingen arrenderas i dag av Norrköpings kommun.
Nästa camping blev Borensängs camping. Campingen arrenderas i dag av Motala kommun.
Under åren 1969 – 1987 bedrev sektionen vintercamping i Hänggliden i Motala kommun.

Sektionens mål har under alla år varit att utöka med fler campingplatser. Många förslag har behandlats för att sedan förkastas. Först 2001 köpte sektionen Sandviks camping av Linköpings kommun.

Sektionen arbetade under ett antal år med etableringen  av Rydsnäs camping i Ydre kommun. Projektet lades ned 2014 på grund av ett antal överklaganden som gjorde det omöjligt för sektionen att ha kontroll över kostnadsutvecklingen av projektet.

E-sektionen startade med ett medlemsantal om16 medlemmar till i dag (2014) ca 1200 st.

Det är genom sektionsmedlemmarnas gedigna och idella arbete som sektionen har växt och campingplatserna utvecklats. Den ”caravananda” som finns inom sektionen försöker vi både bibehålla och förstärka.