Sektionens mål för verksamheten skall vara:

Trygghet, Trivsel, Tillit, Tillgänglighet, Tillväxt, Medlemsutveckling.

Trygghet
på vägen, är att möta en husvagn/husbil och känna sig trygg i att fordonet är rätt lastat, vikterna godkända och att föraren inte är påverkad av trötthet eller annat.

Trygghet på våra campingplatser, är att man kan lita på att grannarna har gasoltestat och besiktat sina fordon och att rätt elkablar används.

Tillit, man skall kunna känna tillit då man kör in på en Caravancamping. D v s   man skall känna sig trygg i att ”landa” med sitt fordon och att man förväntas få hjälp om det skulle uppstå några problem.

Trivsel, genom att uppträda på ett positivt sätt och i övrigt ett öppet mötemed andra caravanare och gäster skapar vi  en positiv atmosfär. Det är viktigt att det regelsystem som gäller på våra campingar följs. Regler är till för att följas och de förutsätts vara formulerade så att vistelsen upplevs som trygg och trevlig.

Tillgänglighet, vi ser i dag att det kommer fler och fler medlemmar/gäster som är i behov att en mera tillgänglig miljö. Det gäller inte bara rollatorer, rullstolar mm, utan även föräldrar med små barn som behöver en tillgänglig miljö. 

Medlemsrekrytering
. Det åvilar alla oss som är medlemmar i Caravan Club att aktivt delta i arbetet med att rekrytera nya medlemmar till vår organisation.

Som medlem i CaravanClub har man accepterat  klubbens stadgar och regler. Aktivt ideellt arbete på campingarna är en grund till att vi kan begränsa våra kostnader Städdagar och arbete inför öppning och stängning är sådana tillfällen där man måste ha tungt vägande skäl för att inte delta. Det finns alltid något att göra för alla.