ncr

  Nordiska Caravanrådet, NCR, är en sammanslutning av de nordiska husvagns- och husbilsorganisationerna Caravan Club of Sweden, CC, Norsk Bobil og Caravan Club, NBCC, och SF-Caravan, SFC, Finland. NCRs medlemsorganisationer har idag ca 115.000 medlemsfamiljer, som motsvaras av omkring 370 000 personer.

NCRs uppgift är att samordna gemensamma nordiska intressen och verksamheter samt utveckla den mobila campingverksamheten, trafiksäkerheten och att stärka det nordiska samarbetet bl a genom att arrangera nordiska träffar för de ingående medlemsorganisationernas medlemmar.

Information om NCRs arbete samt utveckling av medlemsförmåner såsom campingavgifter, färjerabatter mm till förtroendevalda och medlemmar, redovisas i respektive organisations tidning och på hemsidorna.

NCR verkar för att koordinera gemensamma problemställningar för att uppnå gemensam praxis inom trafik- och campinglagstiftningen m m inom Norden.
Medlemsorganisationerna besitter en stor kunskap och erfarenhet inom områden som trafiksäkerhet, husvagns- och husbilsboende, campingfrågor, frilufts- och föreningsliv.
Inom NCRs medlemsorganisationer pågår en omfattande utbildning av funktionärer, t ex trafiksäkerhet, tekniska frågor främst rörande husvagnar och husbilar, campingplatsservice, fritidsaktiviteter och friluftsliv.

NCRs verksamhet leds av NCRs president och består av ordförandena i respektive medlemsorganisationer. Presidenten utses bland dess ledamöter.
Varje år arrangeras under en vecka i juli en gemensam Nordisk Camping Träff, NCT, i ett av medlemsländerna enligt en rullande plan.