{jcomments off}

  • Omvandla dina koordinater här
  • Koordinatomvandlare för din mobil här
  • Över 30 000 europeiska campingkoordinater för din GPS här
  • GPS-data tiil Bordatlas här
  • Ladda ner alla CC-campingar här

Det finns filer för TomTom (ov2), Navman (csv), Garmin (csv och gpx), GoogleEarth (kml) och Nokia (lmx) navigatorer.

navigator

 


Vilka koordinater behöver jag?

Först och främst är det din GPS-navigator som styr valet. Olika fabrikat kräver olika val. På några finns möjligheter att redan i grundinställningarna bestämma hur du vill mata in longitud och latitud:
grader (g°)
minuter (d°m.m´)
sekunder (d°m´s")

Decimalt
Det enklaste sättet att skriva en latitud eller longitud är som ett rent decimaltal. Ofta används decimalpunkt istället för decimalkomma. Ibland står N (för Norr) före istället för efter siffrorna och ibland utelämnas gradsymbolen °. Tandådalen, i Sälen har värdet 61.18092° N. N talar om att platsen ligger på norra halvklotet, S är södra halvklotet. E, Ö eller O (East, Öst, Ost) samt W eller V (West, Väst) används för att placera en longitud på östra respektive västra halvan av jorden.
Gradsiffran för en latitud är alltid mindre än 90 och för en longitud mindre än 180. Minutsiffran är alltid mindre än 60, precis som på en klocka.
Grader och minuter
Skriver man ovanstående latitud uttryckt som grader och minuter, så blir det 61° 10.860′ N (samma varianter med decimalpunkter och andra dekorationer som ovan gäller).
Här är 61 alltså hela grader och 10.860 är minuter. Symbolen för minuter är ′ och det går 60 minuter på en grad. Minutsiffran anges oftast som ett decimaltal, men kan också rundas av till hela minuter, t.ex. 61°11′N. Skrivsättet används på sjökort eftersom 1 minut är lika med 1 nautisk mil (1852 m). Minutsiffran är alltid mindre än 60, precis som på en klocka.

Grader, minuter och sekunder
Precis som i fallet med en klocka kan man dela upp minuter i sekunder. Det går förstås 60 sekunder på en minut (och alltså 3600 sekunder på en grad). Tandådalens latitud uttryckt med denna metod blir 61°10′51,60″N.
En sekund motsvarar ungefär 30 meter på jordytan så ofta klarar man sig utan decimaler och sekundsiffran skrivs då som ett heltal: 61°10′51″ i vårt exempel. Sekundsiffran är alltid mindre än 60.Källa:rl.se