elmia2017
Det är dags att planera in höstens stora mässa på Elmia som även i år kommer att starta på onsdag morgon. Vi har för avsikt att även i år anordna något extra på lördagen 2/9 för er som ställer upp jobbar på årets mässa (vad har vi tänkt håller vi lite hemligt).
Som vanligt ingår reseersättning, camping med el för oss som jobbar med mässcampingen och fritt inträde på mässan. För alla som jobbat på mässan erhåller också familjebiljett till hemliga träffen som anordnas 14 dagar efter mässan, denna träff är i hopslagen med tidigare höstträff eller två valfria övernattningar på sektionens campingar under 2017-2018 .

paminnelse

Anmäl dig senast 12/2 om du vill vara med

Telefon

Timmernabben har nytt telefonnummer!

070-602 38 61

mote

Följande styrelseledarmöter, revisorer och revisorsuppleanter vars mandattid utgår 2017 är

Vakant - kassör
Britt Wireland-Sorpola - sekreterare
Conny Eriksson - ledamot
Marita Axelsson - revisor
Jimmy Gustavsson - revisorsuppleant

Förslag och nomineringar skall vara valberedningn tillhanda senat 18 januari 2017

Valberedningen för Caravan Club Småland
Ulf Dervå 070-536 77 17

Ingmar Magnusson 070-636 18 83

Tomas Hägg  072-360 35 86

paminnelse

Glöm inte bort att anmäla dig senast 15/1 om du vill göra oss sällskap.