• Stockholmssektionen bildades den 11 maj 1959. Vårt upptagnings- område är A, B och I län. F n är vi c:a 4000 medlemmar och arbetar efter en verksamhetsplan, som antagits av medlemmarna och gäller fram till år 2018. Vi följer Caravan Clubs stadgar.
  • Vi har väl utarbetade arbetsbeskrivningar som anger vilka uppgifter och vilket ansvar de olika förtroendevalda har. Ta gärna del av vår organisationsplan för hela sektionens verksamhet. Styrelsen består av 7 ledamöter till vilka du kan vända dig med frågor, idéer eller synpunkter.
  • Du kan vända dig till sektionens valberedning om du vill föreslå medlemmar som skulle platsa i styrelsen.
  • Sektionen driver i ideell regi fyra campingplatser. Kapellskär, Mista, Storsved och Örstig. En uppställningsplats för obebodda husvagnar/husbilar finns i Vällsta, Upplands Väsby.
  • Aktivitetsutbudet inom sektionen är stort. Vi arrangerar träffar, inte bara på våra campingplatser, utan flera gånger årligen har vi t ex påskträff, äventyrsträff, hemlig resa, höstträff, julgransplundring för barn m m.
  • Våra ungdomar aktiveras av CC-ung.
  • Vi utger en tidning "Stockholmsnytt," den utkommer med 4 nummer/år. Tidningens främsta uppgift är att hålla sektionens medlemmar informerade om vad som händer i sektionen. Den kallar också till våra träffar och andra aktiviteter.
  • Är du intresserad, kan du läsa vår verksamhetsberättelse för år 2017.
  • En historisk återblick för de första 52 åren kan du ta del av.


Lite skämtsamt brukar vi säga:

Stockholmssektionen – den första, den största, den bästa.Välkommen till våra fyra campingplatser i Stockholmssektionen

FlygKapellskar 11 FlygStorsved
Kapellskär Storsved
mistaflyg strandstuviken
Mista Örstig