Manöverkörningen kommer att ske i Hassela den 25-26 augusti i samband med surströmmingen.