För att förstärka samarbetet med förvaltningskommittén så beslutades det att förvaltningskommittén ska vara inbjudna till våra styrelsemöten.

Söndremarks budget är nu godkänd och ska vara kommunicerad till de kommitterade senaste den 31 januari.

För allas säkerhet är beslut tagit att begränsa kontantkassan på Söndremark. Kontantutlägg upp till 500 kr kommer fortfarande kunna hanteras genom receptionen på Söndremark. För utlägg därutöver kommer det att finnas en blankett som skickas in till ekonomiansvarig för utbetalning. Det är också viktigt att använda aktivitetsrapporten vid aktiviteter.

Internetbokningssystemet börjar nu bli klart så att man ska kunna boka plats direkt via hemsidan.

Magnus Ahlbeck deltog på årets ordförandemöte den 10 november i Stockholm. Han deltog också på planeringsmötet inför våra gemensamma träffar med Småland, Älvsborg och Göteborg. På detta möte beslöts att varje sektion ska arrangera vars en träff under 2018 som alla fyra sektionerna bjuds in till, dvs det blir minst fyra träffar. På varje träff ska någon från varje sektion vara med och hjälpa till. Den som hjälper till får deltagaravgiften ersatt samt milersättning. Alla träffar kommer att subventioneras för att göra dem ännu attraktivare.
Det kommer att informeras i bl a FMC om träffarna. KLM kommer att arrangera två träffar under hösten 2018 Jazzfestivalen i Hällevik och Äppelträff i Kivik.

Årsmötet 2018 kommer att hållas söndag den 15 april på Sjöstugans camping i Älmhult och i samband med detta kommer det att bli en träff fredag - söndag.

Plankommittén som jobbar med utvecklingen av Söndremark har haft möte. I denna ingår Martin Jeppsson (sammankallande), Torbjörn Nilsson, Jörgen Holmander och Lars Christensen.

Caravanclub fyller 60 år 2018. Gå gärna in och läs mer om detta här.

Det kommer att lanseras en ny hemsida i början av detta året för hela Caravan Club.
För att öka och göra informationen ännu bättre till våra medlemmar genom denna
kommer vi att delta i en utbildning om hemsidan.

Nu är prislistan för 2018 klar!

Läs mer under fliken priser på Sydsvenska sektionens sida.

20171224 105712

KLM-nytt Nr 4 2017 är ute!

 

 

Framsida nr 4

vinter

 

 

Glöm inte betala in vinterns säsongsavgift på 3150 kronor senast den 27 oktober!

KLM-nytt nr 3 är här!

 

 

 

KLMnytt nr 3 2017