Bild 1 inkörning
Sydsvenska sektionen, som bildades den 23 april 1961, är den näst största sektionen
med ca 3 200 medlemsfamiljer. Sektionen består av Blekinge- och Skåne län.


 
Sektionen äger och driver i dag Söndremark Camping på Ivö