Bild 1 inkörning
Sydsvenska sektionen, som bildades den 23 april 1961, är den näst största sektionen
med ca 3 200 medlemsfamiljer. Sektionen består av Blekinge- och Skåne län.


 
Sektionen äger och driver i dag Söndremark Camping på Ivö

 
Caravan Club Sydsvenska Sektionen är den sydligaste och näst största inom Caravan Club. Sektionen bildades 1961 av en knapp handfull husvagnsentusiaster. Första mötet hölls på campingen Ringsjöstrand i Hörby och 13 medlemmar med sex husvagnar var närvarande. I dag består sektionens upptagningsområdet av Skåne och Blekinge och sektionen har nästan 2800 medlemsfamiljer. Från början krävdes det att en ny medlem skulle rekommenderas av en tidigare medlem för att beviljas medlemskap i Caravan Club. Det kravet har frångåtts sedan många år tillbaka och i dag kan man bli medlem i Caravan Club utan att känna någon tidigare medlem.

1963 fick Sydsvenska sektionen möjlighet att arrendera en bit mark på Ivö för att där iordningsställa en camping. Campingen på Ivö har därefter såväl utökats som utvecklats till en högklassig och modern campingplats. Under åren 1969-1974 hade sektionen också tillgång till en campingplats i Jonstorp. Sektionen arbetar kontinuerligt med att hitta fler campingalternativ för att tillgodose medlemmarnas olika behov.


I Sydsvenska sektionen baseras arbetet och skötseln av campingplatserna helt på ideellt arbete. Många av medlemmarna, bl a de förtroendevalda, lägger ned många timmar av sin fritid för klubben, helt utan ersättning. Dessa medlemmar, och alla andra som hjälper till i sektionen på olika sätt, har upptäckt glädjen av att arbeta tillsammans. Det ger också en unik möjlighet att lära känna och få nya vänner. I en ideell förening som Caravan Club är det medlemmarna som är föreningen och gör föreningen till vad den är.

Sydsvenska sektionen har en styrelse, som består av sju ledamöter med olika ansvarsområden. Styrelsen arbetar efter en 5-årig verksamhetsplan med både ett långsiktigt- och kortsiktigt perspektiv. Styrelsen, som väljs av sektionens medlemmar, har huvudansvaret för sektionens och campingplatsernas drift.
.