Pub symbolI den ursprungliga aktivitetskalendern står att campingens pub är öppen i september.
För kännedom meddelasa att så inte är fallet. I augusti var säsongens sista pubkväll och därefter är den stängd för säsongen.

wificamp1Caravan Club är Sveriges största privata campingplatsägare med 38 campingplatser från Vindeln i Västerbotten till Ivön i Skåne. Många av våra medlemmar använder sin dator/läsplatta även under sin fritid. För att kunna planera lämplig servicenivå på våra campingplatser vill vi ta reda på hur du är uppkopplad idag och hur du vill ha det den närmaste framtiden. Vi vänder oss speciellt till dig som står på en sektionscamping. Du hjälper oss med att besvara denna enkät.

Direktlänk till enkäten.

Eu kort 10grSektionen ordnar under hösten körkortkurser för B96, BE och C1 behörigheter. Det är nu dags att anmäla sig.

Läs mer!

Tent 4199C-sektionen firade sitt 50-års jubileum på sektionens camping Granfjärden under helgen den 31/7-2/8. En kommitté har under en tid arbetat med hur helgen skulle se ut och de hade komponerat ett program för hela familjen.

Guest 4206Kommittén för sektionens jubileumsfest framför sitt stora tack för en lyckad fest.

Läs mer!