Historik från sektionens bildande till dags dato

Sektionen tillhörde från början Stockholmssektionen men 1965 kände medlemmarna att det var dags att bilda egen sektion. Uppsalasektionen, som  omfattar Knivsta, Bålsta, Enköping, Tierp, Gimo, Östhammar/Öregrund, Skutskär med intilliggande orter, har under åren växt i medlemsantal från cirka 100 st till 750 st den 31 december 2007.

Länge letade man efter en egen camping och lyckades så småningom arrendera ett torp i Eskesta nära Tierp. Det blev främst en vintercamping för sektionens medlemmar. Tyvärr sålde ägaren torpet och prislappen blev för dyr och sektionen blev utan vintercamping.

Att hitta en sommarcamping blev nästa mål. Under tiden kunde man hyra in sig i Pilsbo friluftsområde söder om Uppsala, men man ville ha något eget. Först år 1979 fick man napp på en plats i Sund på vägen ned till Öregrund. Ett fint skogsområde gränsade till Granfjärdsviken. Det blev direkt problem med överklaganden från fritidsboende som inte vill ha en camping så nära sig.

Efter diverse turer blev det 1983 äntligen klart. Röjning och grävande för vägar, vatten, el och avlopp startade i april. En barack från S1 i Uppsala inköptes och plockades ned i bitar och sattes ihop igen på Granfjärdens camping. Till midsommar hade man kommit så långt att det mesta fungerade. Det är fantastiskt att hela anläggningen så som den står idag är byggt av medlemmar med och utan yrkeskunskap som arbetat på campingen helger och semestertid. En klubblokal hyrdes för möten och träffar samt för att kunna förvara allt material som sektionen förfogar över.

Allt eftersom sektionen växte började omgivningen tycka att C-sektionen skulle anordna ett riksmöte i Uppsala. Denna utmaning antog sektionen och planeringen började för att arrangera riksmöte år 2000 i Uppsala. En hektisk och nervös tid, som innebar allt från, var vi skulle hålla till, vilket program vi skulle ha och till hur vi får ekonomi på detta. Den stora frågan blev till slut: kommer sektionens medlemmar att ställa upp och arbeta dessa 5 dagar. Runt 150 personer beräknades vara behovet. Det sista blev inte så svårt; drygt 140 personer ställde upp på uppropet och riksmötet genomför.