Att arbeta Ideellt i sektions styrelsen innebär bl.a. att du ska kunna: 

  • Erbjuda medlemmarna aktiviteter på och utanför våra campingplatser           
  • Se till att äldre medlemmar skall ta hand om nyblivna medlemmar så att de införs i gemenskapen           
  • Ansvara för att ge medlemmarna öppen information om klubbens verksamhet          
  • Utge Caravanbladet som sitt officiella organ kompletterat med sektionsnytt  
  • Ge sektionsinformation via tidning och webb 
  • Verka för god kamratskap byggd på förståelse, tolerans och ömsesidig hjälpsamhet. 
  • Bidra till bättre trafikkultur genom utbildning och övningskörning med husvagn och husbil.