Ändrade avgifter inom vägtrafikområdet

1 januari 2010 ändrades fyra avgifter inom vägtrafikområdet. De avgifter som ändrade är
  • vägtrafikregisteravgiften, som från januari 2010 är 65 kronor
  • avgiften för ursprungskontroll av t.ex. importerade fordon, som från januari 2010 är 700 kronor
  • avgiften för tillverkning av körkort eller förarbevis, som från januari 2010 är 150 kronor
  • avgiften för ny registreringsskylt, som från januari 2010 är 80 kronor.
Avgifterna ändras på grund av den allmänna kostnadsutvecklingen, och justeras för att bättre motsvara Transportstyrelsens kostnader inom respektive område.

Vägtrafikregisteravgift 
Här får du veta vad vägtrafikregisteravgift är, vem som ska betala avgiften och vilka regler som finns för avställda, avregistrerade och skattebefriade fordon. Höjd vägtrafikregisteravgift Från och med 2010 är vägtrafikregisteravgiften 65 kronor.  

Vad är en vägtrafikregisteravgift? 
Vägtrafikregisteravgift tas ut för de flesta registrerade fordon. Avgiften ska täcka delar av kostnaderna för att upprätthålla ett aktuellt register över fordon och fordonsägare. Den kallades tidigare för registerhållningsavgift.Avgiften för terrängskotrar, snöskotrar, terränghjulingar, lätta terrängvagnar och registreringspliktiga mopeder är 80 kronor. Den tas ut som en engångsavgift, då fordonet ställs på första gången. Traktorer är befriade från vägtrafikregisteravgift. 
För övriga fordon påförs årligen en vägtrafikregisteravgift på 65 kronor. Den tas ut när fordonet börjar användas första gången och därefter varje år en viss månad (betalningsmånad). Vilken månad det är bestäms utifrån slutsiffran i fordonets registreringsnummer, se tabellen nedan.För skattepliktiga fordon tas avgiften ut tillsammans med fordonsskatten.