Himla-vacker-1

Norsträsk (AC1) Norsträsk

KLUBBCAMPING

Bra fiskevatten med abborre och gädda, även inplanterad fisk i tjärnen bredvid. I skogen och på myrarna finns flera olika sorters bär och svamp.

Campingens hemsida