Hittar inte sektionens tidning eller uppgifter om sektionens verksamhet

Sektionerna har kommit olika långt i det här arbetet.
Ta kontakt med sektionsstyrelsen med eventuella synpunkter.