sv en de

Dekra
Postadress:
DEKRA Automotive AB
Box 1357
171 26 Solna

Telefon: 0771-441 441
Mail: bilbesiktning@dekra.com
Webplats: www.dekra-bilbesiktning.se

Medlemsförmån

10% Caravan Club rabatt på kontrollbesiktning, efterkontroll och Tempo100 på DEKRA:s stationer i Sverige.
Period
2018

Villkor
Ta med dig ett giltigt medlemskort/app samt legitimation och ange Caravans Clubs kundnummer/medlemsnummer.