sv en de

Rasta Sverige AB
Postadress:
Box 9092
400 92 Göteborg

Besöksadress, huvudkontoret:
Sisjö Kullegata 5
421 32 Västra Frölunda

Telefon 031-725 95 00
Mail: info@rasta.se
Webplats: www.rasta.se

Medlemsförmån
Vi lämnar alltid 10% rabatt i våra restauranger och hotell till medlemmar i Caravan Club.

Period
– – –

Villkor
Ta med dig ett giltigt medlemskort/app samt legitimation och ange Caravans Clubs kundnummer.