sv en de
Laddar Evenemang

Årsmöte Sörmlandssektionen

24 mars, 2018 @ 13:00 - 15:00

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande samt justering av röstlängd
2. Årsmötets stadgemässiga kallande samt fastställande av dagordning
3. Val av
• Mötesordförande jämte sekreterare
• 2 st protokolljusterare tillika rösträknare
4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning, samt förslag till vinst/förlustdisposition
5. Revisorernas berättelse
6. Beslut om vinst/förlustdisposition
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Arvode för sektionsstyrelsen
9. Redovisning av budget för innevarande år
10. Fastställande av antal styrelseledamöter
11. Val av
• Ledamot 2 år
• Ledamot 2 år
• Ledamot 2 år
• Ledamot 1 år
• Ledamot 1 år
• 2 st suppleanter 1 år
12. Val av revisorer 2 st
• Kerstin Kunnari och Ari Kunnari är valda till 2018 13.
Val av
• Valberedning om 3 st ledamöter för 2 år
• Sammankallande i valberedningen är Mickael Andersson vald till 2018
• Pal Myhrvold är vald till 2018
14. Behandling av till styrelsen inkomna förslag
15. Behandling av motioner till representantskapet/riksstämman
16. Godkännande av Caravan Clubs stadgar
17. Information och frågor
18. Avslutning

Efter mötet serveras kaffe, te och smörgåsar

Styrelsen för Sörmlandssektionen

Detaljer

Datum:
24 mars, 2018
Tid:
13:00 - 15:00

Plats

Löt