Kontakt sektioner

Caravan Club är indelad i 18 sektioner över hela landet. Inom varje sektion finns en styrelse och olika kommittéer som ansvarar för verksamheten. Varje sektion har även en egen sida där man bla hittar aktiviteter/träfflistor och annan information som kan vara till nytta. Ytterligare information om sektionernas verksamhet får du genom att ta kontakt med respektive sektionsordförande eller annan styrelseledamot.

Sektionsordförande

Stockholmssektionen (A)
Massimo Johansson
0766-31 99 96
massimo.johansson@cc-camping.se

Uppsalasektionen (C)
Maria Haglund
070-257 97 65
mariahaglund@caravanclub.cc

Sörmlandssektionen (D)
Ulf Eklund
073-062 93 00
ulf.lot@gmail.com

Östgötasektionen (E)
Hans Andersèn
070-204 83 69
hasse.andersen@hotmail.com

Smålandssektionen (FGH)
Angela Schandersson
070-896 47 41
angelas@telia.com

Sydsvenska sektionen (KLM)
Thomas Delserius
073-071 22 03
thomas@ccklm.se

Hallandssektionen (N)
Roger Eriksen
076-041 15 88
roger.eriksen@tranemo.tv

Göteborgssektionen (O)
Leif Bengtson
070-735 63 22
leif.bson46@gmail.com

Älvsborgssektionen (P)
Lena Eriksson
ordforande@psektionen.se

Skaraborgssektionen (R)
Conny Wilson
0703-17 74 17
hogtryck35@hotmail.com

Värmlandssektionen (S)
Bertil Hyback
076-3252676
bertil.hyback@telia.com

Örebrosektionen (T)
Håkan Söderman
070-552 93 81
hakan.soderman@cc-orebro.se

Västmanlandssektionen (U)
Torsten Vallenius
070-59 41 155
torsten.vallenius@me.com

Dalasektionen (W)
Bo Sundberg
070-305 15 35
sundbergbo@telia.com

Gävleborgssektionen (X)
Jan Hörnfeldt
070-322 78 45
hornfeldtjan@gmail.com

Sundsvallssektionen (YZ)
Kenneth Pettersson
070-650 86 74
pettson.2@gmail.com

Västerbottenssektionen (AC)
Bertil Eckeryd
070-209 04 00
bertil@umeassistance.com

Norrbottenssektionen (BD)
Kjell Mäki
070-615 89 35
ccnorrbotten@gmail.com