Internationellt campingkort

FICC

Endast för medlemmar i Caravan Club!
Ett kort gratis per medlemskap och år t.o.m. 15 maj. Därefter kostar kortet 150 kr. Faktura bifogas då kortet returneras.

Önskas ICC för 2018 måste årsavgiften för 2018 vara oss tillhanda innan ansökan görs. OBS! Det tar två bankdagar innan pengarna för årsavgiften är oss tillhanda. OBS! Kontrollera dina uppgifter noga, det du skriver in kommer att stå på ditt kort.

Leveranstid ca 3 veckor. Önskas brådskande hantering, kontakta kansliet efter beställning

Ange i formen xxxxx (inte xxx xx)
Ange i formen xxxxxxxxxx (inte xx-xxxx xxx xx)
Ange i formen xxxxxxxxxx (inte xxx-xxxxxxxx)

Campingcarnet inkluderar ansvarighetsförsäkring genom Lloyd's i London för bevisinnehavaren samt dennes familjemedlemmar eller varje person i hans sällskap som färdas tillsammans med honom i samma privata fordon.

Jag förbinder mig att iakttaga gällande bestämmelser för ett korrekt uppträdande på campingplatsen, bl.a.

1) att campa endast där detta är tillåtet; att om camping sker utanför särskilt anordnad campingplats, om möjligt inhämta tillstånd från markägaren, särskilt när det gäller skogsområden; att för innehavaren på campingplatsen uppvisa mitt internationella campingcarnet om så begärs, deponera detsamma under uppehållet på platsen; att iakttaga för campingplatsen gällande föreskrifter;

2) att icke göra upp eld i det fria utan tillstånd; att vara ytterst försiktig med öppen eld och att avlägsna allt eldfarligt, t.ex. buskar och snår innan eld uppgöres; att iakttaga särskild försiktighet vid camping i skogsområden;

3) att icke kvarlämna skräp och avfall utan förfara därmed enligt på campingplatsen befintliga anvisningar; att i avsaknad av dylika gräva ned eller medföra avfallet;

4) att noggrant iakttaga alla sanitära föreskrifter; att uppträda hänsynsfullt mot alla; att respektera äganderätten och att ej störa grannar; att iakttaga tystnad i enlighet med lokalt anslagna tidpunkter; att ej väcka anstöt genom tal eller klädsel;

5) att omedelbart skriftligen till CC anmäla personskada eller skada på tredje mans egendom av sådan art som kräver reparation för vilken ersättning eller annat skadeståndskrav väntas bli framställt.