Sektion: Riksorganisationen

För 63 år sedan blev Laika, en liten blandrastik från Moskva, världsberömd som första levande varelse som flög runt jorden i rymden.

Ecovip 3019 vinner på nya lådan

För 63 år sedan blev Laika, en liten blandrastik från Moskva, världsberömd som första levande varelse som flög runt jorden i rymden.


En vinterväg är en vinterväg. Is, lite plogskrovlig, men med tydliga spår där de flesta kört. Det blir som en påminnelse att det faktiskt åkt någon där före dig. Du är inte helt ensam. Det kan du annars få för sig när du åker mot Grövelsjön i kvällningen. Efter Idre och de sista spåren av tätbebyggelse åker du rätt in i storskogen. Höga tallar med snö, snö, snö. Efter bilen bildas snörök och snart är du i din egen lilla bubbla.

Sniffa snöluft i Grövelsjön

Mitt i sommaren bytte ett företag som tidigare arbetat med hästar och trav till en ny skepnad. I juli månad blev Jesper Svensson Trav AB Berggrens Husbils Center AB. Mindre än två månader senare haglar anmälningarna om bedrägeri och stöld mot företaget.

Miljonbedrägeri med husbilar

Caravan Clubs Hedersmedlem Gunnar Stålberg, W 12788, tidigare riksordförande samt Nordisk President, avled den 3 december efter en tids sjukdom i en ålder av 72 år.

Gunnar Stålberg har avlidit

Husvagnsägare som fricampar då och då behöver både gasol och skaplig batterikapacitet. Det krävs gasol till värme, kylskåp och matlagning. Batterierna håller i gång belysning, pumpar och allt mer avancerad elektronik. Men de flesta fricampar ju aldrig.

Första gasfria husvagnen