Kontakt sektioner

Caravan Club är indelad i 18 sektioner över hela landet. Inom varje sektion finns en styrelse och olika kommittéer som ansvarar för verksamheten. Varje sektion har även en egen sida där man bla hittar aktiviteter/träfflistor och annan information som kan vara till nytta. Ytterligare information om sektionernas verksamhet får du genom att ta kontakt med respektive sektionsordförande eller annan styrelseledamot.

Sektionsordförande

Stockholmssektionen (A)
Massimo Johansson
010-146 83 11
massimo.johansson@cc-camping.se

Uppsalasektionen (C)
Linda Forslund
lindaforslund@caravanclub.cc 

Sörmlandssektionen (D)
Ulf Eklund
073-062 93 00
ulf.lot@gmail.com

Östgötasektionen (E)
Hans Andersèn
070-204 83 69
hasse.andersen@hotmail.com

Smålandssektionen (FGH)
Angela Schandersson
070-896 47 41
angelas@telia.com

Sydsvenska sektionen (KLM)
Thomas Delserius
073-071 22 03
thomas@ccklm.se

Hallandssektionen (N)
Lars Andrén
0701-487099
lasse.andren@gmail.com

Göteborgssektionen (O)
Jan Zimmergren
jan.zimmergren@gmail.com

Älvsborgssektionen (P)
Lena Eriksson
ordforande@psektionen.se

Skaraborgssektionen (R)
Conny Wilson
0703-17 74 17
hogtryck35@hotmail.com

Värmlandssektionen (S)
Jan-Ola Persson
janola.persson63@gmail.com

Örebrosektionen (T)
Anthonia Fidder
anthonia.fidder@cc-orebro.se

Västmanlandssektionen (U)
Torsten Vallenius
070-59 41 155
torsten.vallenius@me.com

Dalasektionen (W)
Vice ordförande
Carl-Magnus Carlsson
cmc@telia.com

Gävleborgssektionen (X)
Jan Hörnfeldt
070-322 78 45
hornfeldtjan@gmail.com

Sundsvallssektionen (YZ)
Mattias Eriksson
070-557 57 81
Mattias.eriksson@hercules.se

Västerbottenssektionen (AC)
Bertil Eckeryd
070-209 04 00
bertil@umeassistance.com

Norrbottenssektionen (BD)
Kjell Mäki
070-615 89 35
ccnorrbotten@gmail.com