Kontakt sektioner

Caravan Club är indelad i 18 sektioner över hela landet. Inom varje sektion finns en styrelse och olika kommittéer som ansvarar för verksamheten. Varje sektion har även en egen sida där man bla hittar aktiviteter/träfflistor och annan information som kan vara till nytta. Ytterligare information om sektionernas verksamhet får du genom att ta kontakt med respektive sektionsordförande eller annan styrelseledamot.

Sektionsordförande

Stockholmssektionen (A)
Massimo Johansson
0766-31 99 96
massimo.johansson@cc-camping.se

Uppsalasektionen (C)
Maria Haglund
070-257 97 65
mariahaglund@caravanclub.cc

Sörmlandssektionen (D)
Thomas Wernered
info@atenea.se

Östgötasektionen (E)
Hans Andersèn
070-204 83 69
hasse.andersen@hotmail.com

Smålandssektionen (FGH)
Angela Schandersson
070-896 47 41
angelas@telia.com

Sydsvenska sektionen (KLM)
Magnus Ahlbäck
076-275 83 08
klm@ahlbeck.se

Hallandssektionen (N)
Mona Sjönnerhem
073-060 07 07
mona.sjonnerhem@gmail.com

Göteborgssektionen (O)
Leif Bengtson
070-735 63 22
leif.bson46@gmail.com

Älvsborgssektionen (P)
Lena Eriksson
ordforande@psektionen.se

Skaraborgssektionen (R)
Lennart Nielsen
070-815 28 36
lennie.nielsen@gmail.com

Värmlandssektionen (S)
Maria Johansson
072-549 47 17
maria65.johansson@hotmail.com

Örebrosektionen (T)
Håkan Söderman
070-552 93 81
hakan.soderman@cc-orebro.se

Västmanlandssektionen (U)
Vice Ordförande
Britta Danielsson
brittamdanielsson@gmail.com

Dalasektionen (W)
Bo Sundberg
070-305 15 35
sundbergbo@telia.com

Gävleborgssektionen (X)
Jan Hörnfeldt
070-322 78 45
hornfeldtjan@gmail.com

Sundsvallssektionen (YZ)
Kenneth Pettersson
070-650 86 74
pettson.2@gmail.com

Västerbottenssektionen (AC)
Bertil Eckeryd
070-209 04 00
sbjeckeryd@telia.com

Norrbottenssektionen (BD)
Stig Svanberg
070-317 95 35
stig.o.a.svanberg@telia.com