Sektion: Riksorganisationen

sv en de

STADGAR För Caravan Club of Sweden

Stadgar för Caravan Club of Sweden reviderade på Riksstämman i Simrishamn den 27 maj 2017 samt på Riksstämman i Vallentuna 1 juni 2019.
Till stadgarna finns en Handbok som utgör ett förtydligande. Innehållet i denna handbok beslutas av riksstyrelsen. Förtydligandena följer stadgarnas paragrafer, men alla paragrafer har inte förtydligats.

 

STADGAR REVIDERADE 2019