Nu hjälper Caravan-andan

– Just nu har vi väldigt mycket att vinna på Caravan-andan. Kärnan i den är viljan att hjälpa varandra och det är precis det som behövs för att göra corona-tider lättare att uthärda, säger Börje Svärdström, riksordförande för Caravan Club.

Pandemin och restriktionerna kring den komplicerar livet för många medlemmar i Caravan Club.

– Ta bara rekommendationerna att stanna hemma över påsk och att undvika att träffa andra om man är över 70 år eller hör till någon riskgrupp, säger Börje. Det är klart att man drar sig för att åka till sin camping för att städa om man vet att det kan vara livsfarligt…

Men han har redan fått många underbara berättelser om hur sektionerna löst det här på sina anläggningar:

– I sann Caravan-anda är det enkelt, tycker han. Vi hjälper helt enkelt varandra. När läget är som det är känns det bättre när man kan ställa upp för en medmänniska som inte vågar eller får komma till campingen just nu.

Caravan Clubs riksstyrelse följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och har tät kontakt med sektionerna, som driver de flesta av föreningens campingplatser.

– Det är så stora skillnader mellan anläggningarna att det inte är meningsfullt att riksstyrelsen går ut med generella regler, säger Börje. Men vi har tidigare beskrivit vilka åtgärder man kan genomföra för att, så långt det är möjligt, minska risken att corona-smitta sprids på campingplatserna.

Det handlar bland annat om att stänga trånga dusch- och bastu-utrymmen där det är svårt att hålla säkert avstånd mellan besökarna. Andra åtgärder är informationstavlor om hygienreglerna, förstärkt städning med mera.

Men ytterst är det Caravan Clubs sektioner, campingkommittéer och -värdar som måste hantera alla frågor och den oro som medlemmar känner inför risken att drabbas av en livshotande sjukdom.

– Det kan kännas både svårt och komplicerat, men med hjälp av Caravan-andan är jag övertygad om att vi kommer att klara det här också, säger Börje.

Text: Håkan Johansson