Vinterförvara

Checklista för vinterförvaring:

 • Tag del av tillverkarens råd av vinteruppställning.
 • Ta vid behov ur bodelsbatteriet ur vagnen/bilen och förvara det svalt och uppladdat.
 • Ladda batteriet regelbundet.
 • Töm noga vattenkranar m.m. och låt dem stå öppna.
 • Färskvattentank, vattenpump och eventuella vattenfilter tappas ur.
 • Töm spolvatten och pump till toalett.
 • Kontrollera glykolblandningen i centralvärmesystemet.
 • Centralvärmepannans varmvattenberedare tappas ur.
 • Häll lite frostskyddsvätska i avloppen.
 • Kontrollera regelbundet att fullgod ventilation finns (ingen snö runt taklucka m.m.).
 • Kontrollera att du inte har personliga saker i vagnen som kan frysa sönder.
 • Smörj lås med frysskydd.
 • Ställ fordonet plant och på lämpligt underlag så att inte hjul och stödben fryser fast

Du hittar fler tips i Campingguiden
TILL GUIDEN