Sektion: Riksorganisationen

Så får du koll på gasolen

I husvagnar och husbilar använder de flesta gasol till matlagning, uppvärmning och drift av kylskåp. Gasol, som vanligtvis består av gaserna propan och butan, innehåller mycket energi och är ganska lätt att hantera. Den dominerar i dag energiförsörjningen till fritidsfordon.
Gasol är säkert, men gasolflaskor och anläggning måste hanteras på rätt sätt. Det är tema för Campingskolan del 5.

Gasol luktar egentligen ingenting, därför har gasol till hushåll och campingfordon en lukttillsats och eventuella läckage upptäcks snabbt. Ibland droppar gasol på flaskorna när de fylls, därför kan det lukta gasol i till exempel gasolboxen även om du inte hittar några läckor.

Det finns två risker med gasol:

 • Gasen är lättantändlig.
 • Förbränningen kan ge den giftiga gasen koloxid.

Ta för vana att böja på gasolslangarna. Tydliga ytsprickor är en varningssignal. Byt ut slangen!

Högtrycksslang med slangbrottsventil för uppvärmning under körning. Slangbrottsventil stoppar gasen vid skada eller om slangen lossnar. www.kamafritid.se. Pris cirka 600 kr.

Hero - Caravan Club Campingskola Del 5 1280x720 210603_7

Hero - Caravan Club Campingskola Del 5 1280x720 210603_7

Enkla regler

Varje år inträffar det både bränder och olyckor i fritidsfordon – ofta på grund av brister i gasolhanteringen. Följ de här reglerna så minskar riskerna.

Gasol är ungefär dubbelt så tung som luft. Vid läckage sjunker den ner till golvet och kan bli kvar i gropar, diken och andra nersänkta platser. Av det skälet är det till exempel förbjudet att förvara gasoltuber i källare.

Om du har en gasolanläggning inomhus ska den vara konstruerad så att gasen stängs av om lågan slocknar. Det är den funktionen som gör att du måste hålla in gasreglaget när du tänder spisen. Först när lågan brinner kan du släppa knappen.

Morgan Isacsson har utvecklat det kontrollinstrument som de flesta bilprovningsanläggningar använder i dag. Idén kommer ursprungligen från en vanlig blodtrycksmätare.

Du kan komplettera anläggningen med mätare som snabbt avslöjar läckor i gasolsystemet.

Ventilationen öppen

Lågor förbrukar syre från inomhusluften. Ventilation som inte är konstruerad för att kunna stängas ska stå öppen. En spislåga förbrukar lika mycket syre som fem personer.

När gasol brinner på rätt sätt är lågan blåaktig. En rödaktig låga producerar alltid koloxid som giftig avgas.

En gasvarnare är en bra försäkring mot både koloxid och läckage av gasol. Montera den lågt så att den säkert känner av sjunkande gasol

Normalt ska du inte använda gasolanläggningen under färd. Kylskåp kopplas manuellt eller automatiskt över till eldrift. Vattenburna värmesystem i husbilar kan hämta värmen från motorn i bilen via en värmeväxlare.

I dag finns det också säkerhetsventiler med integrerad krock­sensor. Med en sådan installerad kan du använda gasol till värmen även under färd. Men ställ alltid om kylskåpet till eldrift. Det finns risk att lågan slocknar på grund av fartvinden.

Koll på utrustningen

 • Läs bruksanvisningar! Se till att du både har koll på hur gasolgrejorna fungerar och att bruksanvisningarna finns med i ditt fordon.
 • Täthetskontrollera gasolanläggningen varje år. Bilprovningsanläggningar och husvagns- och husbilshandlare har ofta utrustning för sådan kontroll.
 • Kontrollera att alla skarvar är täta med hjälp av såpvatten eller så kallad läckspray. Börjar det bubbla är det ett tecken på läckage.
 • Kontrollera gasslangarna. Om du upptäcker sprickor, byt till en ny slang. Använd alltid slangar godkända för gasol och märkta med -30°C. Gasolslangar är vanligen orange. Byt ut slangar som utsätts för solljus vart annat år, övriga efter 3 – 5 år.
 • Byt packningarna på anslutningen till gasolflaskorna så fort de visar tecken på att åldras. Dra inte åt anslutningen hårdare än nödvändigt. Det sliter på packningen.
 • Kontrollera tryckregulatorn vid gasoltuberna. I den finns ett gummimembran som åldras med tiden. Enklast är att byta tryckregulator vart tionde år. Reduceringsventiler är datummärkta.
 • Helst ska ditt gasolsystem ha en inbyggd läckagetestare. Det finns olika typer, där den enklaste är ett U-rör med siktglas som kopplas in manuellt. I siktröret kan du se om det strömmar gasol trots att du stängt av alla förbrukande enheter. Ett billigt och enkelt sätt att kontrollera tätheten i din gasolanläggning.
 • Stäng alltid flaskventilen på gasolflaskan när du inte använder din utrustning. Då är du säker på att det inte kommer ut någon gas.
 • Se till att det finns minst en tvåkilos pulverbrandsläckare i husvagnen eller husbilen. Gärna två i större fordon.
 • På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, www.msb.se finns det mer information om hur du säkrast använder gasol.

Grymt bra att ha för att leta läckage.

Om du vill använda utländska gasolflaskor behöver du adaptrar. En sats till de vanligaste i Europa kostar cirka 1 200 kr. Slangsockel och en 30 mbars reduceringsventil medföljer. Mer information på www.kamafritid.se

Gasolspisar håller ofta hög nivå. Ofta föredrar proffskockar gasol framför el i köket.

Risken för läckor som kan leda till våldsamma bränder minskar mycket om du regelbundet kontrollerar att gasolsystemet är tätt.

Det går att installera fasta tankar för gasol. Det finns många varianter på marknaden och intresset ökar i takt med att det kommer allt fler påfyllningsstationer.

Användning av gasol

 • Kontrollera att kopplingen till flaskan är tät varje gång du byter gasoltub.
 • Stäng alltid ventilen när du byter flaska.
 • Stäng omedelbart flaskventilen om du känner gaslukt. Tänd inte belysningen, släck alla öppna lågor. Vädra! Lokalisera läckan och åtgärda den omedelbart.
 • Använd aldrig gasolspis för uppvärmning.
 • Om du har automatisk omkopplare mellan gasolflaskorna, kom ihåg att skifta vredet för vilken tub som systemet ska tömma först.
 • Det finns knappar för återställning när krocksensorn löst ut och på slangbrottsventilen. Se ovan; läs bruksanvisningen.
 • Håll avstånd på campingplatsen för att minska risken att en eventuell brand sprider sig. Minsta avstånd mellan två husvagnar är fyra meter och mellan tält tre meter.

Ha respekt för gasol
Om du följer tipsen i Camping­skolan blir du både varm, ren och mätt tack vare gasoltuberna i ditt fordon.

Läs hela artikeln (i PDF-format)