Corona-nyheter på hemsidan

Caravan Club ställer in alla stora träffar, årsmöten och en lång rad kurser och andra arrangemang för att minska risken för corona-smitta.

– Just nu ändrar sig bilden från dag till dag, konstaterar Börje Svärdström, riksordförande för Caravan Club. Enda chansen att hålla sig uppdaterad om utvecklingen i campingvärlden är att följa med på våra hemsidor och sociala media.

 

Så hanterar Caravan Club corona-krisen

Den 27 mars, beslutade den finska Caravan-klubben, SF Caravan att ställa in det stora nordiska arrangemanget NCT, som skulle genomförts i Kuopio den 6-10 juli. Redan tidigare har den italienska campingförening som ansvarar för den stora FICC-träffen också kastat in handduken.

– Just nu ändrar sig bilden från dag till dag, konstaterar Börje Svärdström, riksordförande för Caravan Club. Enda chansen att hålla sig uppdaterad om utvecklingen i campingvärlden är att följa med på våra hemsidor och sociala media.

De senaste veckorna har allt fler smittats av det nya coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19. Sedan utbrottet i Kina, i december, har sjukdomen utvecklats till en pandemi och finns nu över hela världen.

I Sverige har de myndigheter som arbetar med regler och rekommendationer kring pandemin hittills betonat det personliga ansvaret och inte infört direkta begränsningar i människors rörelsefrihet.

Följer direktiven

– Liksom alla andra föreningar väljer vi inom Caravan Club att följa Folkhälsomyndighetens direktiv, förklarar Börje. Det innebär först och främst att vi ställer in arrangemang som kan locka många deltagare.

Det innebär inte att stora träffar inte blir av utan att de skjuts på framtiden.

– De campingfestivaler vi planerat i Kristinehamn, Ockelbo och på Sturkö kommer att genomföras, men just nu är det omöjligt att säga när, säger Börje. Stora delar av programmet var ju klart när arrangemangen avblåstes så det är förhoppningsvis ganska enkelt att dra igång arbetet igen.

Skjuter upp träffar

Caravan Clubs representantskapsmöte, liksom de flesta av sektionernas årsmöten har skjutits upp till efter sommaren.

– Det är en direkt konsekvens av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, säger Börje. Nu har gränsen för offentliga arrangemang sänkts från 500 till 50 deltagare och det finns tydliga råd om att begränsa de tillfällen när människor samlas i mindre lokaler. Allt handlar om att minska risken för smittspridning så mycket som möjligt.

Under mars har bland annat Åre och Östersund krävt att myndigheterna skulle tvinga fram en stängning av skidanläggningarna i Åre. Liknande krav kommer på andra håll, där kommuner och regioner befarar att sjuka turister ska överbelasta sjukvården.

I Norge har myndigheterna bestämt att folk måste hålla sig i sin hemkommun. Det innebär att de inte bör åka vare sig till sina stugor eller till campingplatser.

Det finns kommuner på Västkusten som vill ha liknande regler i Sverige.

Öppna campingplatser

– Vi följer som sagt Folkhälsomyndighetens direktiv och hittills pekar ingenting på att det skulle innebära ökad risk för smittspridning att besöka en camping, säger Börje. Men det förutsätter förstås att du som campinggäst uppfyller grundkraven, det vill säga håller dig hemma om du känner dig sjuk.

På Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se, finns råd och svar på allt du behöver veta om corona-pandemin:

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Men andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk kan också vara symptom på att du blivit smittad av corona-virus.

Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Håll dig hemma! Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor löper större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.

De senaste nyheterna om corona-läget finns på www.krisinformation.se.

Information i app

Utrikesdepartementet har tagit fram appen ”UD Resklar” som både innehåller UD:s råd till svenska resenärer och aktuell information från många vanliga resmål. Appen finns på Appstore och Google Play.

För arrangörer av evenemang med färre än 500 personer finns information på Folkhälsomyndighetens hemsida om hur man kan göra en bra riskbedömning, och hur man kan minska risken för spridning av covid-19.

– Det tog vi fasta på när vi beslutade att skjuta upp kurser, möten och träffar, säger Börje. Samtidigt använder vi förslagen från Folkhälsomyndigheten för att minska risken för smittspridning på våra campingplatser.

Höjda krav på städning

Här handlar det dels om att aktivt sprida information om de hygienregler som minskar smittspridningen, dels om höjd kvalitet på städningen.

– Vi är helt enkelt mer noga med att desinficera handtag, strömbrytare och andra ytor där det skulle kunna finnas virus, säger Börje.

Det här är vad som gäller när den här tidningen går i tryck. För aktuell information hänvisar Caravan Club till hemsidan.