Så påverkar covid-19 Caravan Club

Caravan Club tar fortlöpande del av aktuell information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Den 12 mars, har den internationella campingorganisationen FICC beslutat att ställa in sommarens stora campingträff i Italien.

I dagsläget påverkas inga andra träffar, men Caravan Club följer myndigheternas direktiv, vilket betyder att även andra arrangemang kan påverkas. Om det sker kommer det information dels på caravanclub.se, dels genom föreningens olika Facebook-sidor och i nyhetsbreven.

Stopp för stora sammankomster

Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från och med 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal om 500 personer.

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud.

Allmän sammankomst:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
  •    föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  •    sammankomster som hålls för religionsutövning
  •    teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  •    andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.Offentlig tillställning•    tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  •    danstillställningar
  •    tivolinöjen och festtåg
  •    marknader och mässor
  •    andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

  Privata tillställningar omfattas inte. Det som avgör är om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.


KANSLIET I ÖREBRO

Caravan club har pga. den rådande situationen med Covid-19 beslutat att tillsvidare ha kansliet i Örebro stängt för ALLA besök.
All medlemskontakt sker via telefon och mail framledes.


Skydda dig själv och andra

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Skydda dig och andra från smittspridning

Du kan ladda ner filmen som mp4 här

 

Länkar om covid-19 och coronaviruset:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.krisinformation.se/corona

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/mars/polisen-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar